Industriell riskhantering & säkerhet

Vi är konsulter inom industriell riskhantering och säkerhet. Med våra tjänster hjälper vi allt fler företag att förbättra risk- och säkerhetsarbetet och undvika oväntade kostnader samt frigöra resurser i verksamheten. Vi utför alltid uppdrag i vårt stödsystem – Basic Grey™. Vi arbetar alltid i team med våra uppdragsgivare vilket skapar förtroende och transparens.

Lång erfarenhet
Med många års erfarenhet inom riskhantering och stort tekniskt kunnande, inom flertalet områden och verksamheter, genomför vi säkerhetshöjande åtgärder tillsammans med våra kunder.

Hög kvalitet
Som kund kan du känna dig trygg med att vi besitter både djup förståelse och spetskompetens och att vi alltid är uppdaterade på aktuell forskning och lagstiftning. Då det rör sig om viktiga frågor håller vi alltid hög kvalitet i vårt arbete. Resultatet av vårt arbete skall aldrig begränsas till en konsultrapport som sätts i en pärm som glöms bort. Vi strävar efter att efterlämna en så stor del av vår kunskap som möjligt och att värdesäkra vårt arbete hos våra kunder.

Konsulttjänster

Brunicon’s konsulter har spetskompetens inom riskhantering och väl utvecklade nätverk inom bl.a. forskningsvärlden. Vi erbjuder denna kunskap i form av konsulttjänster, utbildning och projektledning inom olika områden.

Vi deltar i projektet från förfrågan till utcheckning, besiktning, driftsättning och avveckling med fullständig dokumenterad kvalitetssäkring. I samband med projekt och upphandlingar biträder vi med förfrågningsunderlag, tekniska specifikationer, anbudsutvärdering och kontrakt.

Konsultområden
Energioptimering av maskiner och processer
Arbetsmiljörisker relaterat till ATEX, brandskydd och utsläpp.
Miljöarbeten – SEVESO
Säkerhet – Maskin och process säkerhet