Modern och effektiv materialhantering för processindustrin

Vi är industrimänniskor som har erfarenhet och kunskap om olika industrier och deras processer, från ledning till operativ nivå. Vi samverkar med våra kunder med syfte att uppnå kostnadseffektiv och hållbar produktion till optimal nytta för investeringar.

Vi deltar i planering och beslutsprocesser under genomförande och löpande driftsupport. Vi gillar att ha hjälmen på och jobba “hands-on”.

Våra specialiteter

Tekniklösningar

Här kan vi erbjuda våra egna produkter, hjälpa till att hitta rätt lösning från andra leverantörer på marknaden eller designa en lösning anpassad efter just ert behov.

En gemensamt utförd behovsinventering ger en tydlig bild på förbättringspotential och inbesparingar i de mest kritiska och kostsamma delarna i processen. Se vår Job Story nedan för en detaljerad inblick av hur vi arbetar.

OBBE Consulting AB Job Story NSS

Modernisering och uppgradering av anläggningar och processer

Har ni gammal teknik som ständigt måste servas och repareras? Drar era befintliga maskinen mycket energi? Finns det områden i anläggningen som inte möter dagens säkerhetskrav? Det finns mycket som går att förbättra om man använder sig av nyare och smartare teknik istället för standard maskiner som sett likadana ut sen decennier tillbaka. Inbesparingarna som går att uppnå med att investera i ny teknik brukar ge en snabb återbetalning för kunden.

Driftsäkerhet, Underhåll och Energioptimering

Finns redundans vid olyckor/avvikelser? Vad kostar underhållet idag? Finns det komponenter som ständigt slits ut och måste bytas? Hur mycket påverkas ni av de högre energikostnaderna? Dessa frågorna och mycket mer är en stor del av dialogen vi för med våra kunder. Vi ser över processen och de relaterade kostnaderna och kan med erfarenhet och kunskap hitta rätt teknik, anpassad efter er process.